Yhdistys


Suomen Ekoyrittäjät ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan toimintaa, joka selvästi ylittää lakisääteisen ympäristönsuojelun tason ja jossa suojelu ylittävältä osalta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan vastuullisen yritystoiminnan eko-eettisiä periaatteita.

Yhdistys perustettiin vuonna 1993 (rekisteröitiin 1994) niiden yritysten aloitteesta, jotka saivat em. periaatteiden mukaista Eko-Osuuspankin myöntämää ns. ekoluottoa.

Jäsenyys Suomen Ekoyrittäjissä tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yrittämistä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, saada uusinta tietoa ympäristöasioiden kehityksestä, verkottua ja luoda suhteita muihin alan yrityksiin ja organisaatioihin sekä oikeuden käyttää yhdistyksen jäsenmerkkiä yrityksensä nimen yhteydessä.

Jäseneksi voi hakea yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjallisella hakemuksella, josta käy ilmi, miten yritys toiminnassaan toteuttaa ympäristövastuullisuutta ja eko-eettisiä periaatteita. Ekoyrittäjiin voivat liittyä myös samoilla periaatteilla toimivat yhdistykset.
Lisätietoja:

Tuulikki Seppälä, Ekoyrittäjät, yhdistyksen tiedottaja, jäsenasiat
Puhelin 046 661 1119
Sähköposti info@ekoyrittajat.fi