Yhdistys


Suomen Ekoyrittäjät ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan toimintaa, joka selvästi ylittää lakisääteisen ympäristönsuojelun tason ja jossa suojelu ylittävältä osalta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan vastuullisen yritystoiminnan eko-eettisiä periaatteita.

Yhdistys perustettiin vuonna 1993 (rekisteröitiin 1994) niiden yritysten aloitteesta, jotka saivat em. periaatteiden mukaista Eko-Osuuspankin myöntämää ns. ekoluottoa.

Jäsenyys Suomen Ekoyrittäjissä tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yrittämistä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, saada uusinta tietoa ympäristöasioiden kehityksestä, verkottua ja luoda suhteita muihin alan yrityksiin ja organisaatioihin sekä oikeuden käyttää yhdistyksen jäsenmerkkiä yrityksensä nimen yhteydessä.

Jäseneksi voi hakea yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjallisella hakemuksella, josta käy ilmi, miten yritys toiminnassaan toteuttaa ympäristövastuullisuutta ja eko-eettisiä periaatteita. Ekoyrittäjiin voivat liittyä myös samoilla periaatteilla toimivat yhdistykset.
Lisätietoja:

Tuulikki Seppälä, Ekoyrittäjät, yhdistyksen tiedottaja, jäsenasiat
Puhelin 046 661 1119
Sähköposti info@ekoyrittajat.fi

 

Ekokampaajat – Ekofrisörer

Hiustenhoitoa  luontoa ja ihmistä kunnioittaen, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Ekokampaajat ovat osa Suomen Ekoyrittäjät ry:tä. Ekokampaajat ovat hiusalan peruskoulutuksen saaneita parturi-kampaajia jotka ovat suorittaneet lisäksi ekokampaajakoulutuksen. Ekologisesti vastuullisen ekokampaajan toiminta perustuu yhteisesti sovittuihin ekoeettisiin periaatteisiin, jotka ovat:

  • Hiusten hoitoa luontoa ja ihmistä kunnioittaen
  • Palvelutoiminnassa suositaan kasviperäisten, ekologisten ja biologisten tuotteiden käyttöä.
  • Ammattitaitoa ja asiantuntijuutta kehitetään jatkuvasti
  • Käsityömäisyyttä kunnioitetaan ja säilytetään palvelutoiminnassa.
  • Ekokampaajat – Ekofrisörer yhdistys ja sen jäsenet toimivat rehellisesti, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kaikessa toiminnassaan eri sidosryhmiä kohtaan.
  • Ekokampaajilla on oma logo. Logoa saa käyttää hiusalan perustutkinnon suorittanut kampaaja, joka on käynyt ekokampaajakoulutuksen ja on sekä Suomen Ekoyrittäjien että Ekokampaajat – Ekofrisörer jäsen. Logon käyttö edellyttää vuotuisten jäsenmaksujen maksamista. Jäsenhakemus tehdään Ekokampaajille.

Lisää tietoa ekokampaajista:

Feeja Haarmann, Ekokampaajat – Ekofrisörer, yhdistyksen tiedottaja
Puhelin 044 528 8985
Sähköposti info@ekokampaajat.fi