Jäseneksi liittyminen

Suomen Ekoyrittäjät ry:n tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan toimintaa, joka selvästi ylittää lakisääteisen ympäristönsuojelun tason ja jossa suojelu ylittävältä osalta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan vastuullisen yritystoiminnan eko-eettisiä periaatteita.

Miten toimimme?

Jäsenyritysten näkymistä ja esilläoloa edistetään mm. osallistumalla yhteisosastolla erilaisiin messuihin ja tapahtumiin, järjestämällä koulutusta ja auditointiopastusta. Tutustu yhdistyksen sääntöihin.

Keitä jäseniksi?

Jäseniä on tällä hetkellä runsaat 130. Jäsenet edustavat mm. teollisuutta, maahantuontia, tukku- ja vähittäiskauppaa, entisöinti- ja korjauspalveluja, hyvinvointipalveluja sekä muuta yrityselämää palvelevia aloja. Jäsenistössä on myös yhden hengen yrittäjäyrityksiä sekä alle viiden työntekijän yrityksiä.

Mitä jäsenyys yritykselle antaa?

Jäsenyys Suomen Ekoyrittäjissä tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yrittämistä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, saada tietoa jäsenten toimialaa koskevasta kehityksestä, verkottua ja luoda suhteita muihin alan yrityksiin ja organisaatioihin sekä oikeuden käyttää yhdistyksen logoa yrityksensä nimen yhteydessä, pakkauksissa tms.

Varsinaiseksi jäseneksi voi hakeutua täyttämällä jäsenhakemuslomake yhdistyksen sivuilla. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi, miten yritys toiminnassaan toteuttaa ympäristövastuullisuutta ja eko-eettisiä periaatteita. Katso liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu hakemuslomakkeista.

Lisätietoja yhdistyksestä antaa Tuulikki Seppälä, info(at)ekoyrittajat.fi

Jäsenhakemus

Kiitos, että päätit tutustua Ekoyrittäjä-jäsenyyteen. Jäsenyys on maksullista, lisätietoa maksuista lomakkeen lopussa. Jäsenlomakkeen lähettämisen jälkeen hallitus tarkistaa sen ja päättää hyväksymisestä.

Kaikki lomakkeen kentät ovat täytettävä.