Jäseneksi liittyminen

Suomen Ekoyrittäjät ry:n tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan toimintaa, joka selvästi ylittää lakisääteisen ympäristönsuojelun tason ja jossa suojelu ylittävältä osalta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan vastuullisen yritystoiminnan eko-eettisiä periaatteita.

Miten toimimme?

Jäsenyritysten näkymistä ja esilläoloa edistetään mm. osallistumalla yhteisosastolla erilaisiin messuihin ja tapahtumiin, järjestämällä koulutusta ja auditointiopastusta.

Keitä jäseniksi?

Jäseniä on tällä hetkellä runsaat 100. Jäsenet edustavat mm. teollisuutta, maahantuontia, tukku- ja vähittäiskauppaa, entisöinti- ja korjauspalveluja, hyvinvointipalveluja sekä muuta yrityselämää palvelevia aloja. Jäsenistössä on yrityksiä yhden hengen yrityksistä useamman kymmenen hengen yrityksiin.

Mitä jäsenyys yritykselle antaa?

Jäsenyys Suomen Ekoyrittäjissä tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yrittämistä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, saada tietoa jäsenten toimialaa koskevasta kehityksestä, verkottua ja luoda suhteita muihin alan yrityksiin ja organisaatioihin sekä oikeuden käyttää yhdistyksen logoa yrityksensä nimen yhteydessä, pakkauksissa, yrityksen markkinointimateriaaleissa tms.

Varsinaiseksi jäseneksi voi hakeutua täyttämällä jäsenhakemuslomake yhdistyksen sivuilla. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi, miten yritys toiminnassaan toteuttaa ympäristövastuullisuutta ja eko-eettisiä periaatteita. Katso liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu hakemuslomakkeista.

Lisätietoja yhdistyksestä info(at)ekoyrittajat.fi

Jäsenhakemus

Kiitos, että päätit tutustua Ekoyrittäjä-jäsenyyteen. Jäsenyys on maksullista, lisätietoa maksuista lomakkeen lopussa. Jäsenlomakkeen lähettämisen jälkeen hallitus tarkistaa sen ja päättää hyväksymisestä. Vuoden 2021 jäsenmaksut on puolitettu vallitsevan korona-tilanteen takia, jäsenmaksu alkaen 34.50€

Kaikki lomakkeen kentät ovat täytettävä.