Jäseneksi liittyminen

Suomen Ekoyrittäjät ry:n tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista yritystoimintaa.

Ekologisesti vastuullinen yritys pyrkii toiminnassaan minimoimaan ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä ihmisten taloudellisten ja aineellisten toimintojen sopeuttamista maapallon luonnonvarojen riittävyyteen ja luonnon sietokykyyn.

Keitä jäseniksi?

Suomen Ekoyrittäjät ry:n  jäsenet edustavat laajasti eri toimialoja, teollisen tuotannon ja palveluiden aloilta. Tärkeää on jääsenyrityksen sitoutuminen yhdistyksen periaatteiden noudattamiseen.

Jäsenistössä on yrityksiä yhden hengen yrityksistä useamman kymmenen hengen yrityksiin.

Mitä jäsenyys yritykselle antaa?

Jäsenyys Suomen Ekoyrittäjissä tarjoaa mahdollisuuden

*verkottua ja luoda suhteita muihin alan yrityksiin ja organisaatioihin

*hyödyntää Suomalaisen Työn Liiton koulutuksia

*mahdollisuus hakea Suomalaisen Työn Liiton merkkejä: avainlippu, design from Finland ja yhteiskunnallinen yritys

*oikeuden käyttää yhdistyksen logoa

Miten jäsenhakemus tehdään?

Varsinaiseksi jäseneksi voi hakeutua täyttämällä alla olevan hakemuslomakkeen, josta ilmenee miten yritys toiminnassaan toteuttaa ympäristövastuullisuutta ja eko-eettisiä periaatteita.

Jäsenmaksun suuruus näkyy jäsenhakemuksella.

Lisätietoja yhdistyksestä info(at)ekoyrittajat.fi

Jäsenhakemus

Hienoa, että olet kiinnostunut Suomen Ekoyrittäjät ry:n jäsenyydestä.

Jäsenlomakkeen lähettämisen jälkeen yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemuksesi ja ilmoittaa päätöksestään.

Suomen Ekoyrittäjät ry 30 v

Juhlavuoden  2023-2024 Tervetuloa jäseneksi -kampanjan ajan

liittymisvuoden jäsenmaksu on vain 30 € / vuosi. (valitse lomakkeen lopussa olevasta valikosta alin kohta: 2023-2024 liittyvä jäsen 30 €

 

Täytä vapaamuotoisesti lomakkeen kentät.